40 Dagentijd

Vandaag is het dan Aswoensdag
De dag na Vastelaovend. Een dag die voor velen een luie dag is. Volgens de echte traditie is aswoensdag eigenlijk bedoeld voor het halen van een askruisje en het haring happen (heering/hiering biete).

Askruisje

Een askruisje is eigenlijk precies wat het woord zegt, een kruisje van as wat door een priester op je voorhoofd wordt gezet. Het as is het overblijfsel van verbrande buxustakken, soms ook palmtakken. Tijdens het zetten van het askruisje worden de woorden “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren” (Latijn: “Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris”) door priester uitgesproken. Deze tekst is gebaseerd op het vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak. Het kleine ritueel wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid. Als je de uitdrukking “in zak en as zitten” kent, dan weet je nu waar deze vandaan komt. Het gebruik van as als teken van berouw en vasten komt in de bijbel veelvuldig voor. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen.

askruisje

Haring

Ook een traditie tijdens aswoensdag is het eten van een haring. Waar dit gebruik nu precies vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Om toch een antwoord te kunnen geven op de vraag waarom een haring tijdens aswoensdag heb ik met een aantal personen gesproken en wat dingen uitgezocht. De haring, eigenlijk vis, heeft meerdere betekenissen. Zo is aswoensdag een dag waarbij je begint met matigen. Het is de start van vasten. Vlees was vroeger duurder dan vis. Daarom werd er dus vis gegeten. Veel katholieken deden/doen dit ook op vrijdagen. Daarnaast bevat vis verschillende voedingsstoffen die het vasten makkelijker zouden moeten maken. In de vroegere tijden had je maar twee soorten vis, haring en makreel. Waarom nu de traditie met haring is voortgezet kon ik niet zo snel terugvinden. Daarnaast staat vis ook voor Jezus Christus zelf. In het oudgrieks wordt vis geschreven als Ichthus. Iedere letter in het woord Ichthus, ?????, is een afkorting voor een ander woord. Deze woorden vormen de volgende zin: Jezus Christus, Gods zoon, (en / de) Redder. Het eten van de vis herinnert ons dan ook weer aan het lijden van Jezus Christus. Dank aan alle mensen die ik de vragen mocht stellen over aswoensdag!

vis

Reacties zijn gesloten.