Aandachtspastor

Ons pastoraal team is verantwoordelijk voor de pastorale zorg in zowel de Norbertus- als de Thomas a Kempisparochie. Zoals u heeft gemerkt, is het aantal pastores binnen het team de afgelopen jaren flink gedaald. Het huidige team bestaat uit 5 pastores (voor de Thomas a Kempisparochie aangevuld met Jeanne Gerretzen, parochiemedewerker). Dat aantal pastores zal in het komende jaar slinken naar 4. Bovendien komt daar per 1 januari 2016 de H. Christoffelparochie bij. Dat heeft natuurlijk gevolg voor de pastorale zorg die het team kan bieden.

Het gebied waarbinnen het team werkt is groot en wordt dus nog groter. Daarom hebben wij gekozen om de pastorale nabijheid vorm te geven door in elke locatie een ‘aandachtspastor’ te benoemen. De ‘aandachtspastor’ is degene die als eerste benaderd wordt als er pastorale vragen en verzoeken zijn in die parochie. Hierbij kunt u denken aan o.a. ziekenzalving en ziekenzegen, persoonlijke pastorale gesprekken, pastorale bezoeken. Ook zal de ‘aandachtspastor’ met enige regelmaat voorgaan in vieringen binnen die locaties.
Voor de Norbertusparochie zullen pastoor Hans Boogers en pastor Anne-Marie Swater de aandachtspastores zijn. Voor de H. Christoffel is dat pastor Jaap Scholten. Voor de Thomas a Kempisparochie is dat voor de locaties IJsselmuiden, Kampen en Hasselt pastor Hans Schoorlemmer. Voor Hattem en Zwolle (Jozef, Herfte Wythmen, pastoraal steunpunt Verrijzenis en de basiliek) pastor Evelien Reeuwijk.

Dat betekent niet dat u de andere pastores niet ziet! Het hele team blijft verantwoordelijk voor alle parochies. Elke pastor heeft een werkveld, waarbinnen hij of zij actief is en dat zal blijven doen binnen alle 3 de parochies. Voor pastores Hans Schoorlemmer en Anne-Marie Swater is dat catechese. Voor pastor Jaap Scholten liturgie, Pastoor Hans Boogers diaconie en pastor Evelien Reeuwijk heeft opbouwwerk en is de teammoderator. We hopen met het benoemen van een ‘aandachtspastor’ dat u een gezicht en een naam heeft die u kunt bereiken als u beroep op een pastor wil doen. De telefoonnummers en mailadressen van de pastores staan aan op de eerste pagina van ons parochieblad. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, of als het u nog niet helemaal duidelijk is, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende,
Namens het pastoraal team, Evelien Reeuwijk

Reacties zijn gesloten.