Één Eucharistisch centrum

peperbusDe bisdom staf heeft besloten om vanaf september 2017 in de drie parochies Christoffelparochie, Norbertusparochie en Thomas á Kempis parochie, alleen nog de basiliek O.L. Vrouw ten hemelopening (de Peperbus) te Zwolle te behouden als eucharistisch centrum. Daarmee vervallen dus de Ludgeruskerk te Dronten en de H. Andreaskerk te Steenwijkerwold als eucharistische centra.
Door het kleinere pastorale team dat werkzaam is in de drie parochies, werd er steeds vaker een beroep gedaan op het bisdom om voor te gaan. Ook moesten regelmatig de viering tijden worden aangepast om de priesters te kunnen laten voorgaan.
In het nieuwe liturgische rooster is e.e.a. nu evenwichtiger verdeeld. We zijn dankbaar dat de eigen lekenvoorgangers nu ook in Dronten en in Steenwijkerwold op de zondag actief gaan worden.
Het blijft een uitdaging om als kernpastores team, bestaande uit drie leden, met daarnaast één priester assistent, in een juiste verhouding de kleinere en de grotere geloofsgemeenschappen te bedienen. Totaal 18 kerken.
In vertrouwen op ieders inzet en betrokkenheid blijven we samen vieren dat we deel zijn van het geheel. In Christus verbonden.
Pastoraal team
15 augustus 2017

Reacties zijn gesloten.