Nieuws Dronten

Open Monumentendag Ludgeruskerk

Monumentendag-9-9-2017Op zaterdag 9 september was het Open Monumentendag 2017. Door deze dag konden belangstellenden meer dan 4000 prachtige monumenten bezoeken in Nederland die gratis toegankelijk waren. De gemeente Dronten en Elburg organiseerden dit jaar de Dronten & Elburg Orgelroute. Het jaarthema luidde ‘Boeren, burgers en buitenlui.
Om tien uur startte de orgelroute in De Ark in Dronten. Hier werden de belangstellenden zeer gastvrij met koffie/thee en iets lekkers ontvangen. Organist Harry Haasjes bespeelde en vertelde over het Flentroporgel. De organist speelde een aantal stukken waar het karakter van het orgel goed naar voren deed komen. Er was mogelijkheid om met een zogenaamd ‘orgelbusje’ van het ene monument naar het andere monument te gaan of op eigen gelegenheid de route af te leggen. Om 11.15 uur arriveerde het gezelschap met burgervader van Dronten en de wethouder van Elburg bij de Ludgeruskerk. Voor het bespelen van het kerkorgel in de Ludgeruskerk was Jan Venema benaderd vanuit de gemeente Dronten. Hij bracht werken, op het onlangs gerestaureerde Maarschalkerweerd-orgel, ten gehore uit de bouwtijd van het orgel (César Franck Léon Boëlmann) en in het kader van het thema een zestal deeltjes uit “Der Morgen und der Abend’voor het speelwerk in de Festung Hohensalzburg. Juist het verschil tussen beide orgels vonden vele bezoekers een openbaring en maakten zich bewust van het eigene van ieder instrument. Om zo goed mogelijk te ‘profiteren’ van de muziekstukken, verdeelden de bezoekers zich heel natuurlijk over de gehele kerkruimte.
In de Meerpaal werd een lunch aangeboden door beide gemeenten en rond 13.00 uur werd het gezelschap ontvangen in het Orgelmuseum in het Elburgse stadkasteel. De orgelroute werd afgesloten door beiaardier Martien van der Knijf met een stuk op het carillon van de Grote of Sint Nicolaaskerk in Elburg.
Al met al, ondanks dat het pijpenstralen regende, een heel gezellige en muzikale dag. Wij gaan ons uiterste best doen dat de Ludgeruskerk in 2018 wederom in het programma wordt opgenomen.
Marian Visser (LR)

Poolse gezinnen

Begin april zijn op de basisscholen brieven namens de Ludgeruskerk gegeven aan kinderen waarvan de ouders van Poolse afkomst zijn. In deze brief, opgesteld in de Poolse taal, worden de gezinnen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vieringen in de Ludgeruskerk. Wij als PG en LR hopen dat een persoonlijke benadering aan het adres van deze hardwerkende Drontenaren een positieve reactie tot gevolg zal hebben. Mocht u een Pools gezin in uw buurt kennen, dat niet kerkt in onze kerk, maar ook geen kinderen heeft op de basisschool, zou u dan een enveloppe met uitnodiging bij het secretariaat willen ophalen en deze persoonlijk willen overhandigen?

Voor inzage wat betreft de inhoud van de brief, deze hangt in het Pools en Nederlands aan het prikbord in de ontmoetingsruimte. Hartelijk dank voor de moeite. Marian Visser (LR)

Actie Kerkbalans Dronten

kerbalans 2017

Kerkbalans Dronten

 

 

 

Actie Kerkbalans Dronten 2017

Kerkbalans (per 11-9-2017)

Hieronder vindt u de Financiële verantwoording van 2016 en het Formulier kerkbalans voor ondertekening.

Daarnaast is het mogelijk om een periodieke gift te doen die volledig aftrekbaar is voor de belasting: Overeenkomst periodieke gift

U kunt ook het formulier online invullen. Leest u daarvoor onderstaande tekst alvorens het bedrag in te vullen.

Ondergetekende, zegt door het invullen en versturen een bijdrage toe aan de Geloofsgemeenschap H. Ludgerus te Dronten, inzake de Actie Kerkbalans 2017. U kunt aangeven hoe u dit wilt doen en hoeveel .

Wilt u altijd een bedrag invullen, ook als dit hetzelfde is als vorig jaar! De kosten voor het in stand houden van onze geloofsgemeenschap stijgen ieder jaar, misschien kunt u met uw bijdrage hier rekening mee houden. Uw bijdrage komt ten goede aan de eigen geloofsgemeenschap in Dronten.

Uw voorletters (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw woonplaats (verplicht)

Uw email (optioneel) (maar indien ingevuld ontvangt u een kopie van het ingevulde formulier op dit adres)

Uw telefoonnummer (optioneel)

Aanhef (verplicht)

Bedrag in euro(verplicht)

IBAN-Rekeningnummer (verplicht)(graag invullen zoals het voorbeeld)

Kies uw gewenste betaalwijze (verplicht)

rekeningnummer NL46RABO0112500021 t.n.v. Geloofgemeenschap H. Ludgerus te Dronten.

Vragen en opmerkingen (optioneel)


Door het zetten van het vinkje gaat u akkoord met uw gedane toezegging

 

Thermometer kerkorgel Ludgeruskerk

Het kerkorgel in de Ludgeruskerk loopt op zijn laatste benen en moet nodig gerestaureerd worden. Daarvoor is totaal circa 50.000 euro nodig. Wij vragen u daarom om een extra donatie. U kunt ook het formulier hieronder gebruiken om te doneren. Hier kunt u volgen hoeveel er tot nu toe is bijgedragen.

opgebracht €9.700 van totaal €37.000
update: 31-aug-2016

Het orgel is een Maarschalkerweerdorgel en dateert uit 1876 en is oorspronkelijk gebouwd voor de Carolus Borromeuskerk in Soesterberg. In 1964 is het orgel door Vermeulen vanuit Soesterberg naar Dronten verplaatst en in de kerk weer opgebouwd. De originele kas ging hierbij verloren. Of de windlade bij de overplaatsing in 1964 uitelkaar is geweest is niet bekend.
In maart 1999 is het orgel verplaatst naar het nieuwe kerkgebouw, omdat de oude kerk moest verdwijnen voor een nieuw winkelcentrum. Tegelijk werd het orgel van een nieuwe kas voorzien ontworpen door de architecten Brink & Fleer, waarbij Elbertse de Fernfluit weer herstelde en er een nieuwe windmachine in plaatste. Tevens werd een combinatietrede aangebracht voor het in- en uitschakelen van de sterke registers.

Zodra “vol” wordt gespeeld (volgrepig met alle registers open) hoor je het geluid wegzakken. Vooral de hoge geluiden gaan dan hinderlijk vals klinken. Bij dit type euvel kan de oorzaak in de windvoorziening liggen, met name de magazijnbalg(¹), of een lekkende windlade(²). Dat de windlade aan restauratie toe is, was al in 1993 bekend. Dat men dit bij de overplaatsing naar de nieuwe kerk in 1999 niet heeft verholpen zal ongetwijfeld met de hoge kosten te maken hebben gehad. De magazijnbalg is duidelijk lek. Je voelt onder in de orgelkas de wind waaien. Dat moet dus absoluut gerepareerd worden. De magazijnbalg was bij de overplaatsing in 1999 blijkbaar nog goed. Er is toen wél een nieuwe windmachine geplaatst. Aan de zijkant van de windlade zijn kleine gaatjes aangetroffen (een gangbare methode om doorspraak(³) of lekkende ventielen te maskeren). Er ontsnapt dan door dat gaatje wat wind waardoor de betreffende pijp niet ongevraagd aanspreekt.

Resumerend

In ieder geval zal de balg gerestaureerd moeten worden. De orgelbouwer zal moeten beoordelen of restauratie van de windlade dan ook noodzakelijk is, of dat dit met noodgrepen (zoals de vermelde gaatjes) nog tijdelijk te gebruiken. Maar volledig restaureren van de windlade geeft op den duur toch verreweg het beste resultaat, temeer omdat bij voldoende wind, de windlade nog meer zal gaan lekken.

Wij hopen dat een ieder de noodzaak van restauratie inziet en zal doneren. Dit orgel is onlosmakelijk verbonden met de Ludgeruskerk. Wij mogen geen getuigen worden van de teloorgang van dit prachtige orgel. Laten we allen ons steentje bijdragen.

Meer achterinformatie over de technische staat

Zie ook de status met kerkorgelfoto’s

Meer informatie over pijporgels.

Hartelijk dank voor uw donaties.


(¹) Magazijnbalg: De door de windmachine geleverde orgelwind wordt hierin verzameld en op de juiste gelijkmatige druk gehouden.
(²) Windlade: Een grote rechthoekige “bak”, waarop de orgelpijpen staan. Is verbonden met de toetsen en registerknoppen Zorgt via ventielen enz. dat de juiste pijp op het juiste moment klinkt
(³) Doorspraak: De windlade bestaat uit meerdere compartimenten. Bij doorspraak lekt wind van het ene naar het andere compartiment


      IMG_2451 (Large)

 

Om te doneren, kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Uw voorletters (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw woonplaats (verplicht)

Uw email (optioneel) (maar indien ingevuld ontvangt u een kopie van het ingevulde formulier op dit adres)

Uw telefoonnummer (optioneel)

Aanhef (verplicht)

Bedrag in euro(verplicht)

IBAN-Rekeningnummer (verplicht)(graag invullen zoals het voorbeeld)

Kies uw gewenste betaalwijze (verplicht)

rekeningnummer NL46RABO0112500021 t.n.v. Geloofgemeenschap H. Ludgerus te Dronten.

Vragen en opmerkingen (optioneel)


Door aan te vinken geeft u de budgethouder van de H. ludgerus geloofsgemeenschap toestemming het bovenstaande (bedrag) van uw rekening (IBANnummer) (te naamstelling) per (termijn) af te schrijven. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank.

Team Locatieraad Dronten

Locatieraad Dronten 2015Als team wensen wij u allereerst alle goeds voor 2015 toe! Ook dit jaar doen wij ons uiterste best om met tal van vrijwilligers zorg te dragen voor een gastvrije geloofsgemeenschap. Om dit te kunnen voortzetten is een gezonde financiële basis en een goed onderhouden kerkgebouw essentieel. Ons team heeft de maximale bezetting van zeven parochianen.

Diverse pogingen hebben we ondernomen om een groepsfoto te maken, maar keer op keer hadden we te maken met absentie. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van dit jaar waren we bijna voltallig en besloten dat nu het moment maar moest zijn. Jos Fassaert (wegens langdurig ziekte) en Dennis Teuben ontbreken op de foto. Van links naar rechts staan: Hendrik van Eijken,Gerard Teuben, Marian Visser, Ineke van Rijn en Jan Groenwold.

In ons team heeft ieder z’n eigen expertise. Ineke van Rijn gaat over het secretariaat, Jos Fassaert is algemeen lid, Gerard Teuben is voorzitter, Dennis Teuben is budgethouder, Jan Groenwold houdt zich bezig met alle ICT- en websitekwesties, voor zaken die het beamerteam (=projectieteam) aangaan is Hendrik van Eijken de aangewezen man en Marian Visser is facilitaire verantwoordelijk voor alle jongeren werkgroepen in de Ludgeruskerk.

Mocht u vragen hebben, we staan voor u klaar en spreek ons gerust aan.

 

Met hartelijke groet,

Jos, Ineke, Gerard, Dennis, Jan, Hendrik en Marian