Nieuws Dronten

Vormselvieringen 27/28 jan 2018

Het gaat een uniek weekend worden waarbij ruim 70 jonge mensen het sacrament van het Vormsel zullen ontvangen uit de handen van bisschop Herman Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht.

Er zijn drie vieringen te weten:
Zaterdagavond 27 januari om 19 u in de Petruskerk te Lelystad met medewerking van het koor Pax Christi.
Zondagmorgen 28 januari om 10 u in de Ludgeruskerk met medewerking van de Cantory;
En om 12 uur de derde Vormselviering met medewerking van de koren Belcanto uit Biddinghuizen en Aliance uit Swifterbant.
Pastoor Hans Boogers zal e.e.a. begeleiden in deze drie vieringen.
Iedereen is van harte welkom dit feest mee te vieren.

Benefietconcert “Vechtersbaas!”

Op maandag 29 januari a.s. wordt er in de Ludgeruskerk te Dronten een benefietconcert georganiseerd ten bate van Lisanne Spaander. Aan dit concert, dat om 20.15uur begint, wordt deelgenomen door diverse koren en gezelschappen.

Wie is Lisanne?
Lisanne Spaander is 19 jaar oud en woont in Harderwijk. In oktober 2014 werd bij haar het Ewings sarcoom, botkanker ontdekt en dat zorgde voor een hele impact in haar jonge leven. Om zichzelf te kunnen uiten nam ze haar toevlucht tot de muziek, want muzikaal was ze altijd al. Lisanne heeft inmiddels een aantal liedjes geschreven en een E.P. uitgebracht, met daarop o.a. “Vechtersbaas” en “Dichtbij Jou”.
Helaas is onlangs geconstateerd dat de botkanker is teruggekeerd en ondergaat ze momenteel opnieuw een chemokuur en noodzakelijke behandelingen.
En toch gaat de zangeres door met haar steun aan anderen door middel van haar muziek. Optredens voor anderen, voor goede doelen, ze doet wat ze kan, maar vraagt nooit iets voor haar zelf. Ze is momenteel ook weer bezig met nieuwe nummers.
Waar de ziekte opnieuw centraal staat in het leven van Lisanne en haar familie en de ziekte vele offers vraagt van hun, willen we via dit benefietconcert graag iets terugdoen voor deze “Vechtersbaas”! Doet u mee?

U kunt deze avond optredens verwachten van de Cantorij uit Dronten, popkoor Unlimited Sound uit Dronten, pop en musicalkoor De Melodysingers uit Zwolle, popvocalgroup Voice Factory uit Dronten en tenslotte het musicalkoor No Nonsense uit Harderwijk, waarvan Lisanne deel uitmaakt.

LisanneSpaander

Kabanga Albino Center Tanzania

Op zondag 10 december 2017 heeft Manniëlle Brummelaar tijdens de KeSa-viering een presentatie gegeven over het albinoproject in Kabanga.
Zij heeft verteld over de positieve ontwikkelingen daar, mede door het collectegeld dat tijdens de viering van 14 mei j.l. in de Ludgeruskerk bij elkaar is gebracht.
In de bijlages de presentatie en een verantwoording hoe het collectegeld is besteed.
Ook is er door diverse mensen gevraagd om het rekeningnr. om dit project financieel te ondersteunen.
Dit is: ES 24 2100 2324 3302 0031 1876 t.n.v. Caraguapa onder vermelding van “Kabanga Center G en M”

Winterbeelden H.Ludgeruskerk

Geniet van deze winterse plaatjes van de H.Ludgeruskerk, gemaakt door Regien van Daele (11-12-2017)
Op naar kerst,
Zonder te wandelen in ‘t duister
hadden we nooit een ster gekend
waren eraan voorbij gerend
Zonder de stilte nooit gehoord
eerder tekort dan te lang bekoort
Maar straks galmt ’t van verre en na
alle landen, velerlei koren, Alleluja
vrede op aarde aan ieder die wil
met klokkengelui en lichtjes stil
Zalig Kerstfeest, Gelukkig Nieuwjaar

IMG 4081 (Large) IMG 4087 (Large) IMG 4084 (Large) IMG 4076 (Large) IMG 4072 (Large) IMG 4073 (Large) IMG 4074 (Large) IMG 4078 (Large) IMG 4068 (Large) IMG 4067 (Large) IMG 4086 (Large) IMG 4091 (Large) IMG 4092 (Large) IMG 4089 (Large) IMG 4075 (Large) IMG 4100 (Large) IMG 4098 (Large)

Kerstviering de Regenboog

Donderdagochtend 21 december is emeritus pastor Theo van der Sman weer voorgegaan tijdens de kerstviering in de Regenboog met brood en wijn.
Het was weer een sfeervol samen zijn met kerstliederen.
Met koffie thee en kerstkransjes als afsluiter.
Een mooi verhaal over een Mexicaanse kerststal.
Ieder land geeft zijn eigen invulling aan de kerststal.
IMG-20171221-WA0002
IMG-20171221-WA0001

Poolse gezinnen

Begin april zijn op de basisscholen brieven namens de Ludgeruskerk gegeven aan kinderen waarvan de ouders van Poolse afkomst zijn. In deze brief, opgesteld in de Poolse taal, worden de gezinnen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vieringen in de Ludgeruskerk. Wij als PG en LR hopen dat een persoonlijke benadering aan het adres van deze hardwerkende Drontenaren een positieve reactie tot gevolg zal hebben. Mocht u een Pools gezin in uw buurt kennen, dat niet kerkt in onze kerk, maar ook geen kinderen heeft op de basisschool, zou u dan een enveloppe met uitnodiging bij het secretariaat willen ophalen en deze persoonlijk willen overhandigen?

Voor inzage wat betreft de inhoud van de brief, deze hangt in het Pools en Nederlands aan het prikbord in de ontmoetingsruimte. Hartelijk dank voor de moeite. Marian Visser (LR)

Actie Kerkbalans Dronten

Aktie kerkbalans 2018 Dronten

Resultaat Actie Kerkbalans Dronten 2018

Kerkbalans (per 1-1-2018)

Hieronder vindt u de Financiële verantwoording van 2017 en het Formulier kerkbalans voor ondertekening.

Daarnaast is het mogelijk om een periodieke gift te doen die volledig aftrekbaar is voor de belasting: Overeenkomst periodieke gift

U kunt ook het formulier online invullen. Leest u daarvoor onderstaande tekst alvorens het bedrag in te vullen.

Ondergetekende, zegt door het invullen en versturen een bijdrage toe aan de Geloofsgemeenschap H. Ludgerus te Dronten, inzake de Actie Kerkbalans 2018. U kunt aangeven hoe u dit wilt doen en hoeveel .

Wilt u altijd een bedrag invullen, ook als dit hetzelfde is als vorig jaar! De kosten voor het in stand houden van onze geloofsgemeenschap stijgen ieder jaar, misschien kunt u met uw bijdrage hier rekening mee houden. Uw bijdrage komt ten goede aan de eigen geloofsgemeenschap in Dronten.

Uw voorletters (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw woonplaats (verplicht)

Uw email (optioneel) (maar indien ingevuld ontvangt u een kopie van het ingevulde formulier op dit adres)

Uw telefoonnummer (optioneel)

Aanhef (verplicht)

Bedrag in euro(verplicht)

IBAN-Rekeningnummer (verplicht)(graag invullen zoals het voorbeeld)

Kies uw gewenste betaalwijze (verplicht)

rekeningnummer NL46RABO0112500021 t.n.v. Geloofgemeenschap H. Ludgerus te Dronten.

Vragen en opmerkingen (optioneel)


Door het zetten van het vinkje gaat u akkoord met uw gedane toezegging

Aanvullend kunt u contact opnemen met een afzonderlijke budgethouder van uw geloofsgemeenschap.

Budgethouder

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Thermometer kerkorgel Ludgeruskerk

Het kerkorgel in de Ludgeruskerk loopt op zijn laatste benen en moet nodig gerestaureerd worden. Daarvoor is totaal circa 50.000 euro nodig. Wij vragen u daarom om een extra donatie. U kunt ook het formulier hieronder gebruiken om te doneren. Hier kunt u volgen hoeveel er tot nu toe is bijgedragen.

opgebracht €9.700 van totaal €37.000
update: 31-aug-2016

Het orgel is een Maarschalkerweerdorgel en dateert uit 1876 en is oorspronkelijk gebouwd voor de Carolus Borromeuskerk in Soesterberg. In 1964 is het orgel door Vermeulen vanuit Soesterberg naar Dronten verplaatst en in de kerk weer opgebouwd. De originele kas ging hierbij verloren. Of de windlade bij de overplaatsing in 1964 uitelkaar is geweest is niet bekend.
In maart 1999 is het orgel verplaatst naar het nieuwe kerkgebouw, omdat de oude kerk moest verdwijnen voor een nieuw winkelcentrum. Tegelijk werd het orgel van een nieuwe kas voorzien ontworpen door de architecten Brink & Fleer, waarbij Elbertse de Fernfluit weer herstelde en er een nieuwe windmachine in plaatste. Tevens werd een combinatietrede aangebracht voor het in- en uitschakelen van de sterke registers.

Zodra “vol” wordt gespeeld (volgrepig met alle registers open) hoor je het geluid wegzakken. Vooral de hoge geluiden gaan dan hinderlijk vals klinken. Bij dit type euvel kan de oorzaak in de windvoorziening liggen, met name de magazijnbalg(¹), of een lekkende windlade(²). Dat de windlade aan restauratie toe is, was al in 1993 bekend. Dat men dit bij de overplaatsing naar de nieuwe kerk in 1999 niet heeft verholpen zal ongetwijfeld met de hoge kosten te maken hebben gehad. De magazijnbalg is duidelijk lek. Je voelt onder in de orgelkas de wind waaien. Dat moet dus absoluut gerepareerd worden. De magazijnbalg was bij de overplaatsing in 1999 blijkbaar nog goed. Er is toen wél een nieuwe windmachine geplaatst. Aan de zijkant van de windlade zijn kleine gaatjes aangetroffen (een gangbare methode om doorspraak(³) of lekkende ventielen te maskeren). Er ontsnapt dan door dat gaatje wat wind waardoor de betreffende pijp niet ongevraagd aanspreekt.

Resumerend

In ieder geval zal de balg gerestaureerd moeten worden. De orgelbouwer zal moeten beoordelen of restauratie van de windlade dan ook noodzakelijk is, of dat dit met noodgrepen (zoals de vermelde gaatjes) nog tijdelijk te gebruiken. Maar volledig restaureren van de windlade geeft op den duur toch verreweg het beste resultaat, temeer omdat bij voldoende wind, de windlade nog meer zal gaan lekken.

Wij hopen dat een ieder de noodzaak van restauratie inziet en zal doneren. Dit orgel is onlosmakelijk verbonden met de Ludgeruskerk. Wij mogen geen getuigen worden van de teloorgang van dit prachtige orgel. Laten we allen ons steentje bijdragen.

Meer achterinformatie over de technische staat

Zie ook de status met kerkorgelfoto’s

Meer informatie over pijporgels.

Hartelijk dank voor uw donaties.


(¹) Magazijnbalg: De door de windmachine geleverde orgelwind wordt hierin verzameld en op de juiste gelijkmatige druk gehouden.
(²) Windlade: Een grote rechthoekige “bak”, waarop de orgelpijpen staan. Is verbonden met de toetsen en registerknoppen Zorgt via ventielen enz. dat de juiste pijp op het juiste moment klinkt
(³) Doorspraak: De windlade bestaat uit meerdere compartimenten. Bij doorspraak lekt wind van het ene naar het andere compartiment


      IMG_2451 (Large)

 

Om te doneren, kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Uw voorletters (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw woonplaats (verplicht)

Uw email (optioneel) (maar indien ingevuld ontvangt u een kopie van het ingevulde formulier op dit adres)

Uw telefoonnummer (optioneel)

Aanhef (verplicht)

Bedrag in euro(verplicht)

IBAN-Rekeningnummer (verplicht)(graag invullen zoals het voorbeeld)

Kies uw gewenste betaalwijze (verplicht)

rekeningnummer NL46RABO0112500021 t.n.v. Geloofgemeenschap H. Ludgerus te Dronten.

Vragen en opmerkingen (optioneel)


Door aan te vinken geeft u de budgethouder van de H. ludgerus geloofsgemeenschap toestemming het bovenstaande (bedrag) van uw rekening (IBANnummer) (te naamstelling) per (termijn) af te schrijven. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank.

Liedgroep

Werkgroep Liedgroep

Doel van de werkgroep is dat tijdig het liedprogramma voor de vieringen bekend zijn.

Het belang daarvan is voor:

De voorgangers: dat deze bij de voorbereiding van de dienst kunnen inspelen op de teksten van de gekozen liederen.

Koor, cantorgroep, cantor en organist:

dat deze de tijd hebben om de liederen te kunnen instuderen of repeteren.
dat deze weten welke liederen (de muziek) van huis uit mee dient te worden genomen.

Koster en kerkgangers: het liedprogramma wordt door de koster op het bord in de kerk geplaatst zodat de kerkgangers zien welke liederen er achtereenvolgens worden gezongen.

De liedgroep streeft bij het samenstellen van het programma:

liederen te kiezen die qua tekst dichtbij de lezing en of thema passen;
goed uitvoerbaar zijn waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare ondersteuning van zang en orgel;
afwisseling in zowel teksten als melodie;
vernieuwend of een uitdaging zijn voor het koor.

De liedgroep komt eens in de 4 tot 5 weken bijeen. De gezinsvieringen en de vieringen waarbij het gelegenheidkoor ondersteuning verleent vallen niet onder de liedgroep. Voor de bijzondere vieringen (zoals Pasen) wordt door de liedgroep suggesties aan de doegroep gegeven.

Meer informatie bij het secretariaat: 0321 312456 of mail secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl

Geschiedenis

Hieronder vind u artikelen, documenten en foto’s over de geschiedenis van de Ludgerusgeloofsgemeenschap in Dronten. Lees verder