Nieuws Lelystad

Vormselvieringen 27/28 jan 2018

Het gaat een uniek weekend worden waarbij ruim 70 jonge mensen het sacrament van het Vormsel zullen ontvangen uit de handen van bisschop Herman Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht.

Er zijn drie vieringen te weten:
Zaterdagavond 27 januari om 19 u in de Petruskerk te Lelystad met medewerking van het koor Pax Christi.
Zondagmorgen 28 januari om 10 u in de Ludgeruskerk met medewerking van de Cantory;
En om 12 uur de derde Vormselviering met medewerking van de koren Belcanto uit Biddinghuizen en Aliance uit Swifterbant.
Pastoor Hans Boogers zal e.e.a. begeleiden in deze drie vieringen.
Iedereen is van harte welkom dit feest mee te vieren.

Willibrordpenning voor Willibrordus (Willem)

Zondag 7 januari vierden we het 50 jarig jubileum van de Pax Christi Parochie/Geloofsgemeenschap.
Al in sept ’17 in de VEP-vergadering was ik gevraagd om in deze viering als lector dienst te doen, een functie die ik al jaren niet meer invul. Toen heb ik wel mijn wenkbrauwen gefronst, maar dacht vervolgens nouja, als de Parochie mij als VEPper-van-het-eerste-uur een taak in het geheel wil geven, oké. Dus heb ik toen mijn medewerking toegezegd.

De afgelopen weken tijdens de vieringen beter opgelet welke taken van een lector verwacht worden: de Eerste Lezing en de Voorbeden naast wat andere taken zoals Helpen Communie Uitreiken. Maar wie dan de Voorbeden maakt, werd mij niet duidelijk. Dus belde ik pastoor Hans Boogers. Zeg die doodleuk: “Doe jij dat maar, en doe de overweging ook maar, ik moet die ochtend toch al 2x elders voorgaan”. Dat vond ik in eerste instantie een beetje te veel van het goede, maar na een nachtje slapen en overleg met Liduine heb ik toch ingestemd.

Aan het eind van ‘mijn’ Overweging viel het programma stil.
Geheel onverwacht niets vermoedend werd ik in the picture gezet en werd ik onderscheiden met de speld, de plaquette en de oorkonde van de H. Willibrord:
“met dank en waardering voor bijzondere verdiensten in kerk en samenleving verleen ik de onderscheiding van de H. Willibrord, eerste bisschop van Utrecht, met de bijbehorende beeltenis aan: WILLIBRORDUS PETRUS JOZEF VAN DER BURG,
getekend Willem Jacobus Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht”.

Ik ben nog aan het bijkomen, het moet nog landen.
Kijk, aan het eind van vieringen/uitvaarten waarin ik voorga, word ik regelmatig bedankt. Dat is altijd fijn om te horen.
Maar dit is toch anders.
Ik besef wel degelijk, dat mensen hier al langere tijd mee bezig zijn geweest, want om een onderscheiding te krijgen, moet iemand(en) met redenen omkleed dit vroeg genoeg van te voren aanvragen. Daarnaast ook stil houden.

Hier werd ik namens de Geloofsgemeenschap/Parochie met onderscheiding en plein public bedankt en dat voelt anders. Ik voel me zeer vereerd, dank u wel, dank jullie wel. Ook Liduine werd niet vergeten, want zij springt in als er onverwachts een beroep op mij wordt gedaan, om mijn lopende huishoudelijke taken te verzorgen. Zonder haar kan er veel minder.

Willem van der Burg

7 jan 2018 50 jaar (106) Gemeente Lelystad Flevopost

 

 

 

 

De Willibrordpenning uitgereikt aan Willem van der Burg 
Tijdens de jubileumviering van 7 januari kreeg Willem van der Burg uit handen van pastoor Hans Boogers de Willibrordpenning. Een bisschoppelijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan hen die zich uiterst verdienstelijk hebben gemaakt in het parochiële werk.  Willem werd VEP-per in 1979, samen met een achttal anderen. Daarmee was een begin gemaakt met het fenomeen van lekenvoorgangers. Nergens in Nederland was dat destijds het geval. In het kader staat de directe aanleiding beschreven van het instellen van VEP-pers.

In den beginne werd om “in vorm” te blijven 4 x per jaar een Viering onder leiding van Eigen Parochianen ingeroosterd. En omdat deze zin wel erg lang is voor vermelding in het roosterschema in Gesprek – ons parochieblad indertijd – bedacht Willem de naam VEP hiervoor: V van Vieringen, E van Eigen en P van Parochianen.

Een saillant verhaal was dat in de beginjaren eens een opmerking tegen pastor Martin van den Bosch gemaakt werd, dat er een tijd zou komen dat VEP-pers de Kerstnachtviering zouden leiden. Martin reageerde hierop met een meewarig ietwat smalend lachje. Inmiddels weten we beter: VEP-pers gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Kerstmis, Pasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pinksteren en al die andere zon- en feestdagen zijn al door VEP-pers geleid, inclusief oecumenische vieringen, vieringen in de Verzorgingshuizen en uitvaarten.
Wij feliciteren Willem met de onderscheiding, waarvan we oprecht vinden dat die hem volledig toekomt. Hiermee danken we hem impliciet ook voor zijn geweldige inzet in het voorgaan gedurende de afgelopen bijna 40 jaren.

Pastoraatsgroep en Locatieraad van de
Pax Christi geloofsgemeenschap

Pax Christi vier(t)(de) gouden jubileum

Op 1 januari 1968 werd in Lelystad een zelfstandige katholieke parochie ingesteld met de naam “Pax Christi”. Dit heuglijke feit ligt 50 jaar achter ons en de geloofsgemeenschap viert dat in een reeks van evenementen gedurende de periode oktober 2017 tot juni 2018. Het absolute hoogtepunt in dat programma was een feestelijke eucharistieviering op zondag 7 januari waarin pastoor Hans Boogers en vepper Willem van de Burg voorgingen. Na afloop waren er sprekers die hun licht lieten schijnen op wat die 50 jaar ons heeft opgeleverd. Daarna was er in een gezellig samenzijn. waarin nog uitbundig werd nagepraat.
De sprekers waren;

– de burgemeester van Lelystad Ina Adema,
– vicevoorzitter van het parochiebestuur Frédérique Molendijken
– voorzitter van de locatieraad Hans Luiten

In de middag was na 15.00 uur een Open Huis zijn voor eenieder van binnen en buiten de geloofsgemeenschap. Zij kondendan nader kennismaken met onze geloofsgemeenschap, de Petruskerk en onze wijze van geloofsbeleving.

Maar ook de Flevopost en gemeente Lelystad berichten hier over

Pax50

 

Kerst Inn vierde 40-jarig jubileum

 

KI2017Logo

Jubileumeditie Kerst Inn bood bezoekers een warm welkom

De 40e editie van de Kerst Inn trok gedurende tweede kerstdag ruim 200 bezoekers naar de verschillende activiteiten die in de Ontmoetingskerk werden aangeboden. Helaas waren Ger en Truus Postma door de griep geveld, waardoor het kaarsen maken geen doorgang kon vinden. Gelukkig werd in Louisette ten Donkelaar een goede vervanging gevonden: met een 3D pen kon bij haar een kersttafereeltje in een glazen potje met sneeuwbaleffect worden gemaakt. Bij Marjolijn Windig werden van dennenappels kerstversieringen gemaakt en Lummechien Noordam verzorgde weer het schilderen. Nieuw was een workshop ‘Relaxed het nieuwe jaar in’. Daarin werden bezoekers getraind om zich door middel van ademhalingsoefeningen te ontstressen.
Verder stond traditioneel muziek en dans op het programma. Dansers van dansstudio Eddy Overeem lieten weer verschillende dansvormen en -stijlen zien. Later op de middag deden de Belly Dancers dat ook, waarbij bezoekers de gelegenheid kregen mee te dansen. Michealine Rombley, inderdaad de zus van …., bracht enkele bekende kerstliederen ten gehore en kon op een warm applaus rekenen.
Herman en Afke de Pee leidden de traditionele bingo. Veel bezoekers gingen met leuke prijzen naar huis.
In het jeugdhonk konden de jongeren (maar ook ouderen waren welkom) terecht voor het spelen van games, tafeltennis, tafelvoetbal, blikwerpen, vier op een rij of andere spelletjes. Voor het wat serieuzere spel stonden schaak- en damborden opgesteld. En natuurlijk kon er – op z’n oudhollands- worden gesjoeld.
Om het 40-jarig jubileum kracht bij te zetten konden bezoekers op de foto in een speciaal gemaakt foto-frame. De foto’s zijn te zien op de website www.kerst-inn-lelystad.nl
De Kerst Inn werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Ruim 70 mensen maakten daarvan gebruik. Wat over was, is verdeeld tussen de inloophuizen, Open Haven en Waterwijk.
De Kerst Inn een initiatief van de protestantse Gemeente, samen met de katholieke geloofsgemeenschap Pax Christi. Om het initiatief te blijven voortzetten zijn elk jaar vrijwilligers, en ook financiële middelen, nodig. Wie zich wil aanmelden, alvast voor volgend jaar, wil doneren en/of meer wil weten over de Kerst Inn, kan terecht bij de voorzitter van de commissie: Dick Nauta, kerstinn@hetnet.nl, tel. 0320-240649.

Peuter- en kleuterviering

NieuwNieuw in Lelystad!

De Pax Christi geloofsgemeenschap organiseert:
Laagdrempelige viering voor peuters en kleuters van 2 tot en met 6 jaar oud. Ook jongere peuters en baby’s zijn van harte welkom! En natuurlijk vaders en moeders, broertjes en zusjes, oma’s en opa’s. We zingen en bidden met elkaar, luisteren naar een verhaal, spelen het na en steken een kaarsje aan voor wie jarig is of voor wie een beetje licht goed kan gebruiken.

Datum: Zondagmiddag 11 februari 2018
Tijd: 12:30-13:00 uur, aansluitend wat te drinken voor iedereen.
Waar: Petruskerk, Botter 39-05, Lelystad

PenKviering

Wees van harte welkom en nodig gerust andere jonge ouders met hun kinderen uit!

 

Givt in Lelystad

Voor mensen die geen contant geld meer bij zich hebben is er goed nieuws. Het is nu mogelijk om met uw smartphone aan de collecte mee te doen. Hiervoor heeft u wel de Givt-app nodig en die is te downloaden op www.givtapp.net/download. Het blijft natuurlijk mogelijk om met contant geld mee te doen aan de collecte.

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kunt u bijvoorbeeld ook tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

Geeft u liever contant? Geen probleem, want naast het geven met uw smartphone kan u altijd contant geld geven aan de collecte.

Wilt u meer weten over Givt, bezoek dan de website www.givtapp.net of bekijk www.facebook.com/Givtapp

Maar ook andere instellingen maken van Givt gebruik. Kijk maar eens op www.givtapp.net/waar/

  

 

Givt_Pax

Whatsapp

WhatsApp in de parochie 

Als eerste start Pax Christi geloofsgemeenschap Lelystad: aanmelden kan via whatsapp.lelystad@parochienorbertus.nl wie volgt?
(Later wellicht direct via het telefoonnummer van de beheerders)

  1. Doel

Het doel van de WhatsApp groep Pax Christi is om personen die zich verbonden voelen met de geloofsgemeenschap met elkaar te verbinden en communicatie te vergemakkelijken.Zoals bij veel zaken in het leven is het handig om wat regels te hanteren.

  1. Gekeuvel 

Gebruik de groep waarvoor hij is bedoeld. De groep is gestart als informatievoorziening richting parochieanen. Als er behoeft is om ander soortige groepen op te richten is dat bespreekbaar. Dus geen zaken die niets met het groepsonderwerp te maken hebben bezigen. In principe geen reacties geven dan uiterst noodzakelijke. In het uiterste geval kunt u de beheerders rechtstreeks berichten en zij kunnen dan besluiten een aanvullend bericht te sturen.

  1. Bilateraal

Niet één-op-één in de groep. Net zoals het in de fysieke wereld storend is als twee mensen zich in de groep afzonderen en smoezen, is dat op WhatsApp ook zo. Dus: geen bilateraaltjes in de groep, graag.

  1. Beheer van de groep

U kunt zich aanmelden via whatsapp.lelystad@parochienorbertus.nl hij/zij voegt u toe in de groep die u aangeeft. We starten met de 1e groep, “Pax Christi – Lelystad”
Als een beheerder u heeft toegevoegd  aan een appgroep, hebt u uiteraard het recht deze groep ook weer te verlaten. Stuur een afsluitend ­berichtje (‘Ik verlaat de groep. Met eventueel een korte verklaring’) en verlaat de groep.

  1. Emoticons

Wees bij zakelijk gebruik en gebruik geen emoticons, die symbooltjes kunnen ook tot verwarring leiden.

  1. Stil

Wordt het heel druk en gezellig in de appgroep, dan hoort u voortdurend berichtjes binnenkomen. Als dat u stoort, is het handig om te weten dat u elke appgroep apart op ‘stil’ kunt zetten.

  1. Profielfoto

Bedenk dat een profielfoto van uw hond of baby prima is maar bedenk dat die foto ook prijkt in elke groep waarvoor u hetzelfde account gebruikt.

  1. Juiste groep

Instinker: plaats uw bericht in de juiste groep. De fout is sneller gemaakt dan bij e-mail of sms.

Gebaseerd op een artikel uit Elsevier nummer 28, 11 juli 2015

WhatsApp Flyer

 

Pax Christi Buitenkapel

De Pax Christi Buitenkapel kan dag en nacht een plekje zijn waar u in stilte kunt bidden, nadenken, bezinnen of mediteren.

 

Beveiligd: Marktplaats (Lelystad)

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Om deze te kunnen bekijken, vul het wachtwoord hieronder in:

Voer je wachtwoord in om reacties te bekijken