Vensters op katholiek geloven

De website www.venstersopkatholiekgeloven.nl is opgezet voor leraren, die meer willen weten over wat en hoe katholieken geloven. Dit is het derde deel van een project, dat voor het katholiek onderwijs is ontwikkeld: ‘Meer katholieke kennis in de klas’. De twee … Lees verder

Kun je op Facebook Teken van Gods liefde zijn ?

Ook onze Norbertusparochie gaat mee met zijn tijd! We gaan gebruik maken van de sociale media! Zoek medevrijwilligers op facebook en voeg ze toe als vriend. Linda Vork en Adriaan van Lent hebben een pagina gemaakt voor ‘Vrijwilligers van de … Lees verder

Kleine Geloofsgemeenschappen (KGG’s)

Op 29 september jl. was er een toerustingsdag voor Kleine Geloofsgemeenschappen (KGG’s), waarvoor alle leden van de Kleine Geloofsgemeenschappen van onze parochie waren uitgenodigd. Een kleine 30 mensen waren bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, elkaar te informeren en … Lees verder