Thermometer kerkorgel Ludgeruskerk

Het kerkorgel in de Ludgeruskerk loopt op zijn laatste benen en moet nodig gerestaureerd worden. Daarvoor is totaal circa 50.000 euro nodig. Wij vragen u daarom om een extra donatie. U kunt ook het formulier hieronder gebruiken om te doneren. Hier kunt u volgen hoeveel er tot nu toe is bijgedragen.

opgebracht €9.700 van totaal €37.000
update: 31-aug-2016

Het orgel is een Maarschalkerweerdorgel en dateert uit 1876 en is oorspronkelijk gebouwd voor de Carolus Borromeuskerk in Soesterberg. In 1964 is het orgel door Vermeulen vanuit Soesterberg naar Dronten verplaatst en in de kerk weer opgebouwd. De originele kas ging hierbij verloren. Of de windlade bij de overplaatsing in 1964 uitelkaar is geweest is niet bekend.
In maart 1999 is het orgel verplaatst naar het nieuwe kerkgebouw, omdat de oude kerk moest verdwijnen voor een nieuw winkelcentrum. Tegelijk werd het orgel van een nieuwe kas voorzien ontworpen door de architecten Brink & Fleer, waarbij Elbertse de Fernfluit weer herstelde en er een nieuwe windmachine in plaatste. Tevens werd een combinatietrede aangebracht voor het in- en uitschakelen van de sterke registers.

Zodra “vol” wordt gespeeld (volgrepig met alle registers open) hoor je het geluid wegzakken. Vooral de hoge geluiden gaan dan hinderlijk vals klinken. Bij dit type euvel kan de oorzaak in de windvoorziening liggen, met name de magazijnbalg(¹), of een lekkende windlade(²). Dat de windlade aan restauratie toe is, was al in 1993 bekend. Dat men dit bij de overplaatsing naar de nieuwe kerk in 1999 niet heeft verholpen zal ongetwijfeld met de hoge kosten te maken hebben gehad. De magazijnbalg is duidelijk lek. Je voelt onder in de orgelkas de wind waaien. Dat moet dus absoluut gerepareerd worden. De magazijnbalg was bij de overplaatsing in 1999 blijkbaar nog goed. Er is toen wél een nieuwe windmachine geplaatst. Aan de zijkant van de windlade zijn kleine gaatjes aangetroffen (een gangbare methode om doorspraak(³) of lekkende ventielen te maskeren). Er ontsnapt dan door dat gaatje wat wind waardoor de betreffende pijp niet ongevraagd aanspreekt.

Resumerend

In ieder geval zal de balg gerestaureerd moeten worden. De orgelbouwer zal moeten beoordelen of restauratie van de windlade dan ook noodzakelijk is, of dat dit met noodgrepen (zoals de vermelde gaatjes) nog tijdelijk te gebruiken. Maar volledig restaureren van de windlade geeft op den duur toch verreweg het beste resultaat, temeer omdat bij voldoende wind, de windlade nog meer zal gaan lekken.

Wij hopen dat een ieder de noodzaak van restauratie inziet en zal doneren. Dit orgel is onlosmakelijk verbonden met de Ludgeruskerk. Wij mogen geen getuigen worden van de teloorgang van dit prachtige orgel. Laten we allen ons steentje bijdragen.

Meer achterinformatie over de technische staat

Zie ook de status met kerkorgelfoto’s

Meer informatie over pijporgels.

Hartelijk dank voor uw donaties.


(¹) Magazijnbalg: De door de windmachine geleverde orgelwind wordt hierin verzameld en op de juiste gelijkmatige druk gehouden.
(²) Windlade: Een grote rechthoekige “bak”, waarop de orgelpijpen staan. Is verbonden met de toetsen en registerknoppen Zorgt via ventielen enz. dat de juiste pijp op het juiste moment klinkt
(³) Doorspraak: De windlade bestaat uit meerdere compartimenten. Bij doorspraak lekt wind van het ene naar het andere compartiment


      IMG_2451 (Large)

 

Om te doneren, kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Uw voorletters (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw woonplaats (verplicht)

Uw email (optioneel) (maar indien ingevuld ontvangt u een kopie van het ingevulde formulier op dit adres)

Uw telefoonnummer (optioneel)

Aanhef (verplicht)

Bedrag in euro(verplicht)

IBAN-Rekeningnummer (verplicht)(graag invullen zoals het voorbeeld)

Kies uw gewenste betaalwijze (verplicht)

rekeningnummer NL46RABO0112500021 t.n.v. Geloofgemeenschap H. Ludgerus te Dronten.

Vragen en opmerkingen (optioneel)


Door aan te vinken geeft u de budgethouder van de H. ludgerus geloofsgemeenschap toestemming het bovenstaande (bedrag) van uw rekening (IBANnummer) (te naamstelling) per (termijn) af te schrijven. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank.

Reacties zijn gesloten.