Van het bestuur

Theateruitvoering Kees van der Zwaard over Alzheimer

Het parochiebestuur heeft contact gelegd met theoloog/cabaretier Kees van der Zwaard om zijn theateruitvoering over Alzheimer komend voorjaar op te voeren in de Norbertusparochie. Kees van der Zwaard heeft al tweemaal eerder een uitvoering voor ons verzorgd. De locatieraad/pastoraatsgroep van Swifterbant wil de organisatie van deze activiteit op zich nemen. Meer nieuws is over enkele maanden te verwachten.

Ondersteuning werkgroepen

De groep TOV (toerusting en vorming) is dan in juli wel gestopt, maar dat wil niet zeggen dat de parochie initiatieven voor toerusting en vorming van vrijwilligers niet meer ondersteunt. Juist het tegenoverstelde is het geval. We beschikken over het Thijs Moons Fonds en daarop kan een beroep worden gedaan. Het Thijs Moons Fonds is vooral bedoeld voor cursussen die parochiebreed georganiseerd worden. Voor cursussen die zich op één geloofsgemeenschap richten is het belangrijk dat dit met de budgethouder van de betreffende geloofsgemeenschap wordt gecommuniceerd, zodat dit in de begroting opgenomen kan worden.

Jubileum pater Jac Hetsen

Pater Jac Hetsen viert volgend jaar zijn 50-jarig priesterjubileum en wil dan ook graag voorgaan in een viering in Dronten. Het bestuur en het pastoraal team stemmen hiermee uiteraard in. In het rooster van volgend jaar wordt deze jubileumviering ingepland.

Vormsel

De uitnodiging voor de vormselviering zijn naar de jongeren van onze parochie verstuurd. Stapsgewijs zal de leeftijdsgroep van de vormelingen verlaagd worden van 15 jaar nu naar 12 jaar straks; laatste jaar basisschool. Voor de voorbereiding van het vormsel zijn 4 bijeenkomsten gepland; bijeenkomsten die o.a. diaconaal van karakter zijn.

Opzegging voorzitter locatieraad Dronten

Op eigen verzoek is per 1 september Gerard Teuben terug getreden als lid en als voorzitter van de locatieraad van de geloofsgemeenschap H. Ludgerus in Dronten. Het bestuur heeft Gerard bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid voor de geloofsgemeenschap.

Benoeming en afscheid leden pastoraatsgroep Dronten

In de vergadering van 14 september heeft het bestuur Carina Dijkhof en Marinus Huijsmans benoemd tot nieuwe leden van de pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap in Dronten. Per 1 augustus is Han Kavelaars gestopt als lid van de PG van Dronten. Han is bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid.

Nieuwe voorzitter locatieraad Lelystad

In de bestuursvergadering van 14 september is Hans Luiten benoemd tot voorzitter van de locatieraad van de geloofsgemeenschap Pax Christi in Lelystad. Hans heeft deze functie ook in de periode 2010-2014 vervuld en was ook al eerder vicevoorzitter van de Pax Christiparochie.

Vacature binnen parochiebestuur

In het parochiebestuur is een vacature voor het aandachtsveld communicatie. Als U belangstelling heeft voor deze functie of iemand kent die hiervoor misschien belangstelling heeft, dan graag een reactie naar Frédérique Molendijk.

VAN DE PENNINGMEESTER

Geef het geloof door aan de volgende generatie

Als kerkgenootschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke levensmomenten vieren en waar we troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar naar elkaar. Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt doorgeven. Dat kan ook via een financiële ondersteuning door de kerk op te nemen in uw testament. Met een testament kunt u een andere verdeling van uw bezittingen vastleggen, die passen bij uw wensen en overtuiging. U kunt kiezen voor een legaat (een vast bedrag of een bepaald goed) of erfstelling, waarbij de kerk (mede) erfgenaam wordt. Wat u aan de kerk nalaat, komt volledig beschikbaar voor het kerkenwerk. De kerk hoeft hierover geen erfbelasting te betalen. Als u meer wilt weten hoe dit te regelen dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de parochie of met de budgethouder van uw geloofsgemeenschap. Zie de adressen op de binnenzijde van de omslag van De Oversteek.

Penningmeester parochiebestuur, Ton Bouwman

Reacties zijn gesloten.