Van het bestuur

Kees van der Zwaard op zaterdagmiddag 3 maart 2018

De uitvoering over Alzheimer van theoloog/cabaretier Kees van der Zwaard is op zaterdagmiddag 3 maart 2018 in kerkcentrum de Hoeksteen in Swifterbant.
Kees van der Zwaard heeft al tweemaal eerder zeer gewaardeerde uitvoeringen in onze parochie gegeven. Het is een ware aanrader over een actueel onderwerp.

Parochiebrede activiteiten

Het parochiebestuur zet zich in om parochiebrede activiteiten te ondersteunen. Het zijn activiteiten die bedoeld zijn voor alle vijf de geloofsgemeenschappen. De theaterbijeenkomst van theoloog/cabaretier Kees van der Zwaard over Alzheimer is hiervan een voorbeeld. De interparochiële werkgroep TOV (toerusting en vorming) is afgelopen jaar weliswaar gestopt, maar dat wil niet zeggen dat dit werkveld niet belangrijk is. Het bestuur doet een beroep op werkgroepen om na te denken en aan te geven hoe zij samen met werkgroepen uit de andere geloofsgemeenschappen beter geschoold en/of toegerust kunnen worden. Voor suggesties van activiteiten gericht op alle parochianen en ook voor suggesties voor toerusting en vorming van werkgroepen kunt u contact opnemen met Frédérique Molendijk.

Lezing kardinaal op 5 maart

De Pax Christi geloofsgemeenschap in Lelystad bestaat50 jaar en trekt een heel jaar uit om dit te vieren. Zo houdt op maandagavond 5 maart (Petruskerk, 20.00 uur) kardinaal Eijk een lezing

Eilanddagen op 21 en 22 april

Dit jaar worden de Eilanddagen gehouden op vrijdagavond 20 april en zaterdag 21 april. De locatie is kerkcentrum De Voorhof in Biddinghuizen en het profiel liturgie staat centraal. De Eilanddagen worden inhoudelijk voorbereid door het pastoraal team. Personen/groepen die bij de liturgie betrokken zijn krijgen van het pastoraal team een uitnodiging om de Eilanddagen mee in te vullen.

Voorzitter locatieraad Dronten

Het bestuur heeft Peter Meijer benoemd tot voorzitter van de locatieraad van Dronten. We danken hem voor zijn bereidheid om deze taak op zich te nemen en wensen hem

Actie Kerkbalans

Afgelopen periode zijn veel vrijwilligers actief geweest met de Actie kerkbalans 2018 en komen de toezeggingen nu bij de geloofsgemeenschappen binnen. In Dronten werd de actie ingeluid met klokgeluid van de Ludgerustoren. Dank aan iedereen die bij de realisatie van de Actie Kerkbalans betrokken is en uiteraard dank aan alle parochianen die ook dit jaar hun financiële steun hebben toegezegd. De parochie is helemaal afhankelijk van uw bijdragen. Heeft u er nog aan gedacht om te kiezen voor een periodieke schenking van 5 jaar? U kan dan het volledig bedrag aanmerken als gift voor de inkomstenbelasting. De budgethouder van de geloofsgemeenschap kan u er meer over vertellen.

Vormselvieringen

We kijken terug op mooie en goed bezochte vormselvieringen in onze parochie. Fijn dat zoveel jongeren zich geroepen voelden om het vormsel toegediend te krijgen. De volgende vormselviering is waarschijnlijk over twee jaar in januari 2020.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Reacties zijn gesloten.