Van het parochiebestuur

Parochieontwikkeling
In maart van ieder jaar wordt de parochie door het Kaski gevraagd gegevens aan te leveren die iets zeggen over de omvang van de parochie in het afgelopen jaar. Ook wordt dan gevraagd in twee aangegeven weekenden in maart/april het kerkbezoek te tellen. De gegevens van de geloofsgemeenschappen worden gesommeerd voor de gehele parochie en zo aan het Kaski doorgegeven.

Onderstaand zijn twee tabellen weergegeven. In tabel 1 zijn per geloofsgemeenschap de gegevens weergegeven over 2016/2017. In tabel 2 is op parochieniveau (exclusief de geloofsgemeenschap van Harderwijk die ook 4 jaar deel uitmaakte van onze parochie) een meerjarige ontwikkeling weergeven. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn steeds de gegevens van 2 jaar met elkaar gemiddeld en zijn niet alle jaren weergegeven.

Tabel 1. Parochiestatistiek 2016 en aantal kerkgangers in telweekenden 2017

tabel1-2017

Tabel 2. Norbertus parochiestatistiek. Ontwikkeling afgelopen 12 jaar (som van 5 geloofsgemeenschappen excl. Harderwijk)

tabel2-2017

De cijfers uit tabel 2 zijn niet verrassend. We zien over de hele linie een terugloop in de betrokkenheid bij de kerk. De terugloop wordt ook zichtbaar in de financiële bijdrage van de parochianen. Dit is steeds opgevangen doordat het pastoraal team kleiner werd.

Als de ontwikkeling doorzet zoals we die hier voor de afgelopen 12 jaar voor ons zien dan hoef je geen rekenmeester te zijn om te voorspellen hoe het er over 12 jaar na nu uitziet. Het is meteen de opstap naar het thema van de Eilanddagen van dit jaar.

Eilanddagen ‘de toekomst van onze kerk’

Op vrijdagavond 19 mei en zaterdag 20 mei hebben we de Eilanddagen gehouden in de Petruskerk in Lelystad. De opzet was dit jaar anders dan in voorgaande jaren. Nu niet één van de profielen als thema, maar dit jaar het onderwerp ‘de toekomst van onze kerk’. Niet alleen het pastoraal team, parochiebestuur, leden van pastoraatsgroepen en locatieraden waren hierbij uitgenodigd, maar ook alle geïnteresseerde en betrokken parochianen. Op de vrijdagavond stond centraal de lezing van René Grotenhuis en de discussie die we met elkaar hadden. De lezing was geënt op het boek ‘Van macht ontdaan’, waarin Grotenhuis de ontwikkeling van de Kerk in een breder perspectief plaatst en ook aangeeft waar het volgens hem in de Kerk echt omgaat. Op vrijdagavond waren er 60 aanwezigen. Op zaterdag waren we met 40 personen, die in drie groepen gedeeld werden. Er werden door het pastoraal team drie parochiemodellen voorgelegd en elke groep gaf voor de drie modellen de voor en tegens aan. Op deze manier werkten we aan een stuk bewustwording waar het in de Kerk omgaat en hoe we daar op het niveau van geloofsgemeenschap en van parochie het best aan kunnen werken.

Norbertusdag gaat niet door
De oproep voor suggesties voor invulling van de Norbertusdag heeft geen duidelijk respons opgeleverd. Zo kort na de Eilanddagen kost het teveel energie om daar op korte termijn toch nog een goede invulling voor deze dag te geven. Het parochiebestuur heeft daarom besloten om de Norbertusdag, die gepland stond voor 24 juni, niet door te laten gaan.

Reacties zijn gesloten.