Willibrordpenning voor Willibrordus (Willem)

Zondag 7 januari vierden we het 50 jarig jubileum van de Pax Christi Parochie/Geloofsgemeenschap.
Al in sept ’17 in de VEP-vergadering was ik gevraagd om in deze viering als lector dienst te doen, een functie die ik al jaren niet meer invul. Toen heb ik wel mijn wenkbrauwen gefronst, maar dacht vervolgens nouja, als de Parochie mij als VEPper-van-het-eerste-uur een taak in het geheel wil geven, oké. Dus heb ik toen mijn medewerking toegezegd.

De afgelopen weken tijdens de vieringen beter opgelet welke taken van een lector verwacht worden: de Eerste Lezing en de Voorbeden naast wat andere taken zoals Helpen Communie Uitreiken. Maar wie dan de Voorbeden maakt, werd mij niet duidelijk. Dus belde ik pastoor Hans Boogers. Zeg die doodleuk: “Doe jij dat maar, en doe de overweging ook maar, ik moet die ochtend toch al 2x elders voorgaan”. Dat vond ik in eerste instantie een beetje te veel van het goede, maar na een nachtje slapen en overleg met Liduine heb ik toch ingestemd.

Aan het eind van ‘mijn’ Overweging viel het programma stil.
Geheel onverwacht niets vermoedend werd ik in the picture gezet en werd ik onderscheiden met de speld, de plaquette en de oorkonde van de H. Willibrord:
“met dank en waardering voor bijzondere verdiensten in kerk en samenleving verleen ik de onderscheiding van de H. Willibrord, eerste bisschop van Utrecht, met de bijbehorende beeltenis aan: WILLIBRORDUS PETRUS JOZEF VAN DER BURG,
getekend Willem Jacobus Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht”.

Ik ben nog aan het bijkomen, het moet nog landen.
Kijk, aan het eind van vieringen/uitvaarten waarin ik voorga, word ik regelmatig bedankt. Dat is altijd fijn om te horen.
Maar dit is toch anders.
Ik besef wel degelijk, dat mensen hier al langere tijd mee bezig zijn geweest, want om een onderscheiding te krijgen, moet iemand(en) met redenen omkleed dit vroeg genoeg van te voren aanvragen. Daarnaast ook stil houden.

Hier werd ik namens de Geloofsgemeenschap/Parochie met onderscheiding en plein public bedankt en dat voelt anders. Ik voel me zeer vereerd, dank u wel, dank jullie wel. Ook Liduine werd niet vergeten, want zij springt in als er onverwachts een beroep op mij wordt gedaan, om mijn lopende huishoudelijke taken te verzorgen. Zonder haar kan er veel minder.

Willem van der Burg

7 jan 2018 50 jaar (106) Gemeente Lelystad Flevopost

 

 

 

 

De Willibrordpenning uitgereikt aan Willem van der Burg 
Tijdens de jubileumviering van 7 januari kreeg Willem van der Burg uit handen van pastoor Hans Boogers de Willibrordpenning. Een bisschoppelijke onderscheiding die wordt uitgereikt aan hen die zich uiterst verdienstelijk hebben gemaakt in het parochiële werk.  Willem werd VEP-per in 1979, samen met een achttal anderen. Daarmee was een begin gemaakt met het fenomeen van lekenvoorgangers. Nergens in Nederland was dat destijds het geval. In het kader staat de directe aanleiding beschreven van het instellen van VEP-pers.

In den beginne werd om “in vorm” te blijven 4 x per jaar een Viering onder leiding van Eigen Parochianen ingeroosterd. En omdat deze zin wel erg lang is voor vermelding in het roosterschema in Gesprek – ons parochieblad indertijd – bedacht Willem de naam VEP hiervoor: V van Vieringen, E van Eigen en P van Parochianen.

Een saillant verhaal was dat in de beginjaren eens een opmerking tegen pastor Martin van den Bosch gemaakt werd, dat er een tijd zou komen dat VEP-pers de Kerstnachtviering zouden leiden. Martin reageerde hierop met een meewarig ietwat smalend lachje. Inmiddels weten we beter: VEP-pers gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Kerstmis, Pasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pinksteren en al die andere zon- en feestdagen zijn al door VEP-pers geleid, inclusief oecumenische vieringen, vieringen in de Verzorgingshuizen en uitvaarten.
Wij feliciteren Willem met de onderscheiding, waarvan we oprecht vinden dat die hem volledig toekomt. Hiermee danken we hem impliciet ook voor zijn geweldige inzet in het voorgaan gedurende de afgelopen bijna 40 jaren.

Pastoraatsgroep en Locatieraad van de
Pax Christi geloofsgemeenschap

Reacties zijn gesloten.